Καλώς ορίσατε στο ενημερωτικό blog του Π. Τ. Κρήτης της Έ. Ε. Χ.
Σκοπός δημιουργίας του blog είναι
να λειτουργήσει ως ένα μέσο διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων για θέματα Χημείας και όχι μόνο!
Περιμένουμε τις απόψεις σας τους προβληματισμούς και τις προτάσεις σας!

ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ Π. τ. Κρήτης
Επιμενίδου 19, Ηράκλειο Κρήτης
Τηλέφωνο-fax : +30 - 2810 - 220 292
e-mail: eexkritis@yahoo.com
Site: www.eex-crete.gr
Αναζητείστε την ομάδα μας στο facebook:
http://www.facebook.com/group.php?gid=295140294473

Ωράριο λειτουργίας της γραμματείας του Π.τ. Κρήτης:
Τετάρτη, Παρασκευή 18:00-21:00

Δευτέρα, 2 Μαΐου 2011

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ: «Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας»










Αγαπητοί Συνάδελφοι

Το Περιφερειακό Τμήμα Κρήτης της Ένωσης Ελλήνων Χημικών οργανώνει επιμορφωτικό σεμινάριο 12 ωρών με θέμα τα πρότυπα συστήματα διαχείρισης ποιότητας.
Το σεμινάριο θα γίνει στα γραφεία του Π.Τ., Επιμενίδου 19 (κάτω ακριβώς από το Γενικό Χημείο του Κράτους) από Πέμπτη 12/5/2011 έως Πέμπτη 19/5/2011
Το σεμινάριο είναι χωρίς συμμετοχή και θα μπορούν να το παρακολουθήσουν εκτός από τους απόφοιτους χημικούς μέλη της ΕΕΧ, 3ετείς και 4ετείς φοιτητές του Τμήματος Χημείας.
Θα διδάξουν ο Δρ Ιωάννης Τσαγκατάκης επιθεωρητής ΕΦΕΤ και η Κα Uxue Azpiroz από την TUV Hellas
Σκοπός του σεμιναρίου είναι να δώσει μια εικόνα για τα πρότυπα συστήματα στους φοιτητές και στους νέους απόφοιτους και έχει καθαρά ενημερωτικό χαρακτήρα
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί βεβαίωση συμμετοχής.
Όσοι συνάδελφοι ενδιαφέρονται πρέπει να συμπληρώσουν την «αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» που θα υπάρχει στην ιστοσελίδα του Π.τ. Κρήτης (www.eex-crete.gr) και θα διατίθεται επίσης στα γραφεία του Π.τ. Κρήτης (Δευτέρα, Τετάρτη Παρασκευή 6-8 μμ) και στην γραμματεία του Τμήματος Χημείας, όπως επίσης και από το γραφείο Α212 (κ. Κουβαράκης). Η αίτηση θα μπορεί να αποσταλεί και ηλεκτρονικά στο e-mail: eexkritis@yahoo.com. Σε περίπτωση συμπλήρωσης των θέσεων του σεμιναρίου θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Προβλέπεται συμμετοχή 25 ατόμων.



Πρόγραμμα Σεμιναρίου
«Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας»


Πέμπτη 12/5 20:00-22:00 Δρ Τσαγκατάκης
Εισαγωγή (1 ώρα)
Τα τελευταία χρόνια έχουν σημειωθεί διάφορες διατροφικές κρίσεις όπως η νόσος των τρελών αγελάδων, οι διοξίνες κα. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την ανάπτυξη ενός νέου κλάδου της Επιστήμης Τροφίμων, την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων. Σ’ αυτή την επιστήμη περιλαμβάνονται θεωρία και πράξη για την αντιμετώπιση των κινδύνων που απειλούν τα τρόφιμα και κατά συνέπεια την υγεία του καταναλωτή.
Ποιότητα Τροφίμων - Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (1 ώρα)
Η ποιότητα των τροφίμων είναι αναφαίρετο δικαίωμα του καταναλωτή και πρέπει να αποτελεί τη μέγιστη προτεραιότητα όλων των επιχειρήσεων τροφίμων. Για να επιτευχθεί η ποιότητα είναι απαραίτητη η εφαρμογή μέσων και τεχνικών που περιλαμβάνονται στα συστήματα διαχείρισης ποιότητας τροφίμων των οποίων η εφαρμογή απαιτεί ιδιαίτερη στρατηγική από την πλευρά της επιχείρησης που εκφράζεται με τη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας.

Παρασκευή 13/5/ 20:00-22:00, Δρ Τσαγκατάκης
Κίνδυνοι τροφίμων (1 ώρα)
Συχνά εμφανίζονται στα τρόφιμα διάφοροι παράγοντες που καθιστούν επικίνδυνη τη χρήση τους από τους καταναλωτές. Αυτοί οι παράγοντες μπορεί να είναι βιολογικοί, χημικοί ή φυσικοί και μελετώνται εκτεταμένα από την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων.
Το σύστημα ISO 9001 (1 ώρα)
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο διαχείρισης της ποιότητας, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης της Ποιότητας. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει τον τρόπο λειτουργίας του, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίο δραστηριοποιείται.

Δευτέρα 16/5 20:00-22:00, Δρ Τσαγκατάκης
Αρχές Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής (2 ώρες)
Για την εφαρμογή του συστήματος HACCP απαιτούνται κάποια προαπαιτούμενα προγράμματα που περιλαμβάνονται γενικά στις αρχές Ορθής Βιομηχανικής και Υγιεινής Πρακτικής. Αυτές έχουν σχέση με τις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό, την υγιεινή της παραγωγής και του προσωπικού, την απεντόμωση και τη μυοκτονία κα

Τρίτη 17/5 20:00-22:00, Δρ Τσαγκατάκης
Το σύστημα HACCP (2 ώρες)
Το HACCP είναι ένα σύστημα το οποίο διασφαλίζει την παραγωγή ενός ασφαλούς προϊόντος. Αυτό επιτυγχάνεται με τον εντοπισμό των σημείων εκείνων όπου μπορεί δυνητικά να εμφανιστεί κίνδυνος επιμόλυνσης του τροφίμου. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP επιτυγχάνεται με την αλληλουχία 12 σταδίων, 5 προκαταρκτικών και τις 7 αρχές του HACCP.

Τετάρτη 18/5 20:00-22:00, Δρ Τσαγκατάκης
Το σύστημα ISO 22000 (1 ώρα)
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 είναι ένα διεθνώς εφαρμοζόμενο πρότυπο, το οποίο καθορίζει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας των Τροφίμων. Το ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 22000 μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό εμπλέκεται άμεσα ή έμμεσα στην αλυσίδα τροφίμων, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει, επεξεργάζεται ή διαθέτει τρόφιμα ή ζωοτροφές, είτε πρόκειται για οργανισμό που παράγει υλικά ή εξοπλισμό που έρχεται σε επαφή με τρόφιμα ή παρέχει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις τροφίμων.
Το σύστημα ISO 17025 (1 ώρα)
Το ISO/IEC 17025:2005 εκπονήθηκε από το Διεθνή Οργανισμό Τυποποίησης (ISO) και αποτελεί διεθνές πρότυπο στο οποίο καθορίζονται οι απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιούν τα εργαστήρια δοκιμών και διακριβώσεων προκειμένου να διατηρούν ένα σύστημα διαχείρισης ποιότητας, να διασφαλίζουν την τεχνική τους επάρκεια και να παρέχουν αξιόπιστα αποτελέσματα.

Πέμπτη 19/5 20:00-22:00, Κα Uxue Azpiroz
Το σύστημα ISO 14001 (2 ώρες)
Το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 είναι το πλέον διαδεδομένο παγκοσμίως πρότυπο περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο θέτει τις απαιτήσεις για την ανάπτυξη και εφαρμογή ενός αποτελεσματικού Συστήματος Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Το πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε οργανισμό ενδιαφέρεται να βελτιώσει την περιβαλλοντική του επίδοση, ανεξάρτητα από το μέγεθος ή τον τομέα στον οποίον δραστηριοποιείται.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου